Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

77

Hisse senedi piyasalarında çok sık kullanılan bir terim olarak defter değeri konusunda en çok merak edilen sorulardan birini de defter değeri nasıl hesaplanır sorusu oluşturmaktadır. Defter değeri, bir işletmenin piyasada yer alırken sahip olacağı önemli ayrıntılardan birini oluşturmaktadır. 

Defter Değeri Nedir?

Temel olarak defter değeri nasıl hesaplanır sorusunu cevaplamadan önce defter değerinin tanımının yapılması gerekmektedir. Bir diğer ismi muhasebe değeri olan bu kavram, işletmenin öz sermaye değer toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi sayesinde elde edilmektedir. 

defter değeri nasıl hesaplanır
Şirket Analizi ( Defter Değeri Nasıl Hesaplanır )

Aslında daha pratik bir şekilde düşünülürse, defter değeri bir şirketin net değeri gibi görülebilir. Çünkü şirketin öz sermayesi denildiğinde aktif toplamdan borçların çıkarılması ile bir rakam elde edilir. Bu rakam içerisinde şirketin sahip olduğu nakit para, alacakları, stokları ve duran varlıkları gibi birçok ayrıntı yer alır. 

Defter Değeri Neden Önemlidir?

Eğer bir şirketin öz sermayesi ödenmiş sermayesinden daha yüksekse, nominal değeri defter değerinden daha küçük çıkacaktır. Fakat öz sermaye değeri ödenmiş sermayenin altında bulunursa, nominal değeri defter değerinden daha büyük bir rakam olarak çıkacaktır. 

Genel kapsamda çoğu zaman defter değeri piyasa değeri karşılaştırılması yapılmaktadır. Çünkü firmalar arasında maddi olmayan sermaye bu sayede belirlenmektedir. Bazen çok büyük şirketlerin defter değerleri piyasa değerlerinin %10 aralığındaki bir değerden daha düşük dahi olabilmektedir. Bu bağlamda da gerçek önemine bakılırsa defter değeri bugün ve geçmişte yapılmış olan harcama ve kazançların değerini net bir şekilde ortaya çıkarır. 

defter değeri nasıl hesaplanır
Yükselen Grafik ( Defter Değeri Neden Önemlidir )

Kısaca Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Asıl önemli konuya gelinirse, defter değeri hesaplama işleminin gerçekleştirilmesi için net olarak öz sermaye değeri hisse senedi sayısına bölündüğünde defter değeri ortaya çıkacaktır. 

Bu konuda bir örnek verilmesi gerekirse; bir şirketin,

  • 5 milyon lira varlığı,
  • Hisse değeri arttırma açısından 2,5 milyon lira öz sermayesi
  • Piyasada bulunan her biri 10 TL değere sahip 100.000 hisse senedi yer alabilir.

Bahsedilen bu değerler göz önüne alınırsa, her hisse için defter değerini hesaplama açısından;

2.500.000/100.000=25

olacak şekilde bir hesaplama ortaya çıkar. Ancak bilindiği üzere şirket hisse senetleri piyasada 10 TL üzerinden alınıp satılmaktadır. 

defter değeri nasıl hesaplanır
Hesaplama ( Defter Değeri Hesaplama )

Defter Değeri Nasıl Hesaplanır? Sonucu Nasıl Yorumlanır?

Yapılan işlem ile defter değeri hesaplama sağlanırken, ortaya çıkan sonucun piyasa değerine göre farklı olduğu görülebilir. İşte bu noktada defter değeri ile piyasa değeri karşılaştırıldığında, piyasa değeri/defter değeri yani pd/dd oranı elde edilir. Bu konumda örnek şirketimiz üzerinden

10/25=0,4 değeri elde edilmektedir. 

Aslında bu sonuç ile de görüldüğü üzere piyasada bulunan hisselerin birçoğu defter değerine göre yer alması gereken değerin çok daha altında bulunmaktadır. Bir yatırımcı bu noktada bir fırsat ile karşılaşabilir ve uzun vadede bu şirketin yükseliş sağlayarak kazanç ortaya çıkaracağını görebilir.